Zásady a pravidlá ochrany osobných údajov

Aktualizované: 16.3.2019

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sme vypracovali, aby sme vám poskytli informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, pokiaľ ste naším návštevníkom blogu vojkovsky.sk a/alebo odberateľom newslettra. Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité a zároveň Vás uisťujeme, že vaše osobné údaje spracovávame v súlade s platnou legislatívou.

Osobné údaje“ sú informácie vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť.

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je Roland Vojkovský, Muškátová 492/14, Košice 04011, IČO: 50 140 019, ktorý prevádzkuje webový portál www.vojkovsky.sk . Prevádzkovateľ vaše osobné údaje spracúva a určuje, ako dlho budú osobné údaje spracúvané a za akým účelom. Taktiež určuje sprostredkovateľov, ktorých k spracúvaní osobných údajov môže využívať.

Aké osobné údaje spracúvame a prečo

Vaše osobné údaje spracovávame najmä preto, aby sme vám mohli poskytnúť čo najkvalitnejší obsah a zasielať veci zdarma.

Právnym základom zasielania e-mailov je súhlas, ktorý ste nam poskytli. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu roland@vojkovsky.sk. Účelom spracúvania je zasielanie marketingových ponúk a komunikáciu. Pre tento účel spracúvame osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa.

Právnym základom je oprávnený záujem umožniť komentovanie článkom len registrovaným užívateľom. Účelom spracúvania je komunikácia a odpovede na komentáre. Pre tento účel spracúvame osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa, meno.

Uchovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým bude trvať udelenie vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa vaše osobné údaje zlikvidujú. Nižšie v časti „Vaše práva“ je popísané vaše právo na vymazanie údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Aby sme mohli merať, ako sa Vám na našom blogu páči, kde trávite najviac času a kam klikáte, používame ďalších poskytovateľov služieb pre určité sprostredkovateľské operácie, vďaka ktorým zhromažďujeme určité informácie ako IP adresa, typ prehliadača, jazyk prehliadača, časy vašich návštev, zobrazenia stránok a ich prvky (napríklad odkazy), na ktoré kliknete.

Posielanie osobných údajov mimo Európskej únie

Vaše osobné údaje sa spracúvajú výlučne v Európskej únii alebo v členských štátoch, ktoré zaisťujú ochranu osobných údajov na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Prijali sme technické opatrenia, ktoré zaisťujú bezpečnosť osobných údajov šifrovaním prenosu dát pomocou HTTPS protokolu (zelený zámok, čo je vedľa našej URL adresy) a zabezpečili vaše osobné údaje v súlade s čl. 32 GDPR nariadenia.

Vaše práva

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo vyžiadať si od www.vojkovsky.sk prístup k svojim osobným údajom, a ďalej uplatniť svoje nasledovné práva:

Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte požiadavku k ochrane osobných údajov, prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese: roland@vojkovsky.sk. Ak ste s našou odpoveďou neboli spokojný a domnievate sa, že spracovávame Vaše osobné údaje nesprávne, obráťte sa prosím na dozorný orgán Úrad na ochranu osobných údajov na webovom sídle https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .